Domáci výťah Z200

Zvislá schodisková plošina (domáci výťah) Z 200 umožňuje imobilným osobám prekonávať výškové rozdiely, a to ako vo vnútri objektov, tak aj vo vonkajšom prostredí. Ovládanie (privolanie a odoslanie plošiny) je pomocou ovládacích panelov v jednotlivých zastávkach a na plošine. Zariadenie je tvorené podestou, na ktoré je umiestnené ohradenie a komponent obsahujúci motor, brzdu, reťaze atď. Dvere / bránky nástupných staníc, popr. na plošine, sú blokované elektrozámku pre prípad, že plošina nie je v určenej zastávke alebo je v pohybe.

Zvislá schodisková plošina (domáci výťah) Z 200
Zvislá schodisková plošina (domáci výťah) Z 200

Plošina sa najčastejšie inštaluje na obvodovú stenu objektu, alebo vo vnútri budovy do zrkadla schodiska. Plošina môže byť inštalovaná aj do vymurované šachty, šachta – opláštenie môže byť súčasťou dodávky. Najčastejšie využitie plošiny je všade tam, kde je potreba bezpečne zaistiť prekonanie výškové bariéry (alternatíva k šikmým schodiskovým plošine) – nemocnice, školy, ÚSP, súkromné ​​osoby.

Pohonový mechanizmus nami vyrábané a dodávané zvislé schodiskové plošiny Z 200 je umiestnený v technickej stene, ktorá je vedená po celej dĺžke pracovného zdvihu plošiny + min. 1700mm nad hornú zastávku. Hĺbka technickej steny je cca 300 mm. Kotvenie plošiny je k nosnej stene (plné tehly, betón). Vo verejných budovách musia byť plošina opláštená. Toto opláštenie vr. dverí býva štandardne súčasťou dodávky (výplň opláštenia bezpečnostné sklo CONNEX, popr. polykarbonát lexan). V prípade čiastočného vymurovanie šachty (pôdorysne do tvaru „U“) je možno dodať čelnú stenu / portál v rámci dodávky plošiny. Tieto portály sú dodávané vč. dverí.

Stavebná pripravenosť spočíva v zhotovení stabilného betónového základu (vo vonkajšom prostredí musí byť základ odvodnený). Priestor pre umiestnenie plošiny by nemal byť podpivničený, popr. toto miesto musí byť vhodne vystužené (podľa nášho detailného projektu, ktorý nasleduje po zameraní našim technikom). Elektrická prípojka je situovaná na zadnej stene šachty a to vo výške cca 1500mm nad hornou zastávkou. Jedná sa o kábel CYKY 5 x l, 5mm + pospájanie žltozeleným káblom o priereze 6 mm. Celý tento okruh má byť istený ističom 6A s charakteristikou C. V mieste nad hornou zastávkou bude zo steny pre pripojenie plošiny vyvedený voľný koniec tohto kábla v dĺžke 1,5m.

Nadštandardné vybavenie

  • Plošinu je možné vybaviť sklopnou čalúnenou sedačkou na prepravu osôb bez inv. Vozíka, domácim telefónom, záložným zdrojom energie pre prípad výpadku el. prúdu, zvukovou signalizáciou, osvetlením kabíny, iným materiálovým prevedením, farebným odtieňom atď.

Súčasťou dodávky zariadenia je jedna garančné prehliadka, ktorá bude vykonaná do konca záručnej doby (24 mesiacov).

Technické parametre

Nosnosť: 250kg
Rýchlosť: 0,11 / s
Príkon: 0,75kW
Pohon: elektromechanický reťazový
Maximálna zdvíhacie výška: cca 20000mm
Počet zastávok: 5
Štandardné rozmer podlahy plošiny: 1400 x 1000 (1200) mm
Minimálna hĺbka priehlbiny: 150mm

Zdieľať na:

Máte záujem o tento produkt?

Neváhajte kontaktovať našich zástupcov a spoločne nájdeme riešenie práve pre vašu potrebu.

Nezáväzná ponuka