Architekti

Architekti

Pri výbere je dôležitá funkčnosť a dizajn výťahu. Architekti požadujú profesionálny poradenský servis a poskytnutie presných technických dát podporujúcich ich rozhodnutie. My poskytujeme všetky poradenstvá v odbore výťahov a zdvíhacích plošín. Na Vašu požiadavku vypracujeme cenovú ponuku, zástavbový výkres, technické dáta, prípadne fotky detailov Vášho výťahu alebo plošiny. Zaoberáme sa od malých výťahov s nízkou nosnosťou , až po veľkokapacitné výťahy s vysokou nosnosťou. Výťahy od firmy ARES môžu byť nainštalované ako v nových, tak aj v už stojacích budovách a to ako súkromných, tak aj verejných.

Projektanti

Sme schopní vypracovať cenovú ponuku na výťah, ktorý bude optimalizovaný podľa zákazníkových požiadaviek a bude mať priaznivý pomer ceny a užitkových vlastností. Vďaka mnohoročným skúsenostiam môžeme ponúknuť viac variant riešenia. Pri návrhu výťahových šachiet a prípojok aktívne spolupracujeme s projektantami budovy a hľadáme optimálne riešenie problému.