Autovýťahy

Sú využívané tam, kde je problém s nedostatkom parkovacích miest. Využívajú sa v centrách veľkých miest a slúžia pre pohodlnú prepravu automobilov do garáží alebo pre prepravu medzi úrovňou parkovísk. Docieli sa tým úspora miesta, pretože nie je nutné vybavovať garážové parkovisko nájazdovými rampami a zväčší sa tým aj počet parkovacích miest. Často sú súčasťou bytových domov alebo kancelárskych objektov. Autovýťahy sú určené pre dopravu jedného vozidla aj s vodičom. Pre ovládanie autovýťahu je použité diaľkové ovládanie aj nástenné ovládače v zástavkách aj v kabíne.

Vyhotovenie projektu

  • zahŕňa pri už existujúcej šachte presné zameranie stavebnej situácie šachty a strojovne
  • návrh dispozičného riešenia výťahu, jeho umiestnenie v šachte
  • vypracovanie predbežnej cenovej ponuky na navrhnutý typ výťahu

Výroba

  • začína v konštrukcii, kde naši skúsení konštruktéri namodelujú celú konštrukciu výťahu prostredníctvom najaktuálnejšieho 3D softvéru
  • väčšinu dielov konštrukcie výťahu vyrábame vo vlastnej dielni profesionálnymi pracovníkmi, zvyšok prostredníctvom subdodávateľov

Dodávka

  • kompletne vyrobený a čiastočne zmontovaný výťah je pripravený na montáž v priebehu 9 týždňov

Montáž

  • začína montážou kotvenia a vodidiel, technológie v strojovni výťahu, osadením šachtových dverí, kabíny a protiváhy výťahu, a končí montážou elektrickej inštalácie
  • po nainštalovaní výťahu a montážnej skúške je výťah pripravený na spustenie do prevádzky

Poskytneme Vám záručný a pozáručný servis výťahu v dohodnutom rozsahu.

Technické parametre výťahu
Typy pohonovtrakční, hydraulický
Nosnosť výťahuod 3500kg až do 5000kg
Dopravní zdvihdo 15m, špeciálne i nad 15m
Dopravný rýchlosťdo 1m/s
Typy kabínfarebné, nerezové obklady, špeciálne
Vstupy do kabínys jedným vstupom, s protiľahlými vstupmi
Interiéry kabínpodľa priania zákazníka
Zdieľať na: