Dokumentácia k výťahom

Každý výťah, ktorý je v prevádzke, musí mať svoju technickú dokumentáciu. Pri strate technickej dokumentácie od starých výťahov môžeme vytvoriť technickú dokumentáciu nahrádzajúcu stratenú dokumentáciu. Pokiaľ dokumentácia od starších výťahov chýba, musíme najprv vykonať obhliadku výťahu a jeho súčasného stavu. Na základe získaných informácií sme schopní vytvoriť potrebnú technickú dokumentáciu výťahu. Tá môže slúžiť ako náhrada pôvodnej technickej dokumentácie.

Technickú dokumentáciu môžu spracovať iba autorizované osoby a jej schvaľovanie podlieha prísnym podmienkam.

Technická dokumentácia obsahuje:

  • Sprievodná dokumentácia
  • Technické osvedčenie výťahu
  • Dispozičný výkres výťahu
  • Elektro-schéma zapojenia
Zdieľať na: