ZDVÍHACIE SYSTÉMY


bezplatná infolinka 0800 150 339

vyplním formulár a dozviem sa viac - tu

Zdvíhacie systémy GULDMANN sú zariadenia, ktoré umožňujú bezpečné zdvíhanie, premiestnenie a následné spustenie osôb umiestnených v závesnom popruhu. Z pohľadu konštrukcie zdvihákov môžeme rozdeliť zdvíhacie systémy do dvoch skupín, a to na stropné zdvíhacie systémy a na mobilné zdviháky.
Využiteľnosť zdvíhacích systémov sa určí správnym výberom z rôznych typov závesných popruhov. Vďaka dlhodobému vývoju v spoločnosti V.GULDMANN A/S, na ktorom spolupracovali aj odborníci z oblasti fyzioterapie, je možné v súčasnosti ponúknuť závesné popruhy takmer „šité“ na mieru. A to už čo do veľkosti a hmotnosti klienta tak aj prispôsobenie miere a typu postihnutia daného klienta.

Vyberte si z ponuky zdvíhacích systémov a príslušenstva dodávaného firmou ARES spol. s r.o.:

STROPNÉ ZDVÍHACIE SYSTÉMY

Ako už názov napovedá stropné zdvíhacie systémy majú zdvíhacie zariadenie - zdvihák  umiestnené na strope. Zdviháky sa pohybujú vo vodiacich koľajniciach kotvených, podľa situácie, do stropu alebo pomocou konzol do stien.
Všeobecne sa dá povedať, že pri manipulácii s postihnutými osobami sú stropné zdvíhacie systémy výhodnejšie ako mobilné zdviháky.

Ako dôkaz nám poslúžia nasledovné príklady:
- Obsluha – pri manipulácii s postihnutou osobou nemusíme obkračovať zdvihák – ten je stále umiestený na strope
- Prechodnosť – kolieska sa nám nezabárajú do koberca, nemusíme prekonávať prahy, pretože zdvihák je stále na strope
- Skladovanie – nie je potrebné hľadať miesto kde umiestniť zdvihák v čase kedy ho nepoužívame, zdvihák je stále umiestnený na strope a pripravený na ďalšie použitie

Okrem týchto všeobecných výhod stropných zdvihákov sa zdviháky od firmy GULDMANN A/S vyznačujú ďalšou prednosťou. Tá spočíva v tom, že  stropné zdviháky GULDMANN zostávajú počas manipulácie s postihnutou osobou stále v koľajnici – vysúva sa len nosný pás, na ktorom je v závesnom popruhu upnutá prepravovaná osoba. Je to výhodné najmä pri sprchovaní, kedy postihnutú osobu spustíme nad vaňu a môžeme ju bezpečne sprchovať zo všetkých strán, zdvihák nebude vystavený styku s vodou, pretože vždy zostáva v koľajnici.

Kombináciou prvkov koľajnicového systému vieme vytvoriť dráhu podľa potreby. Od najjednoduchšej – priama dráha, až po zložité vykrytie celej miestnosti, v kombinácii so špeciálnymi prvkami systému ako sú zákruty, výhybky, otočné stoly, atď. dokážeme vytvoriť dráhu tak, že vieme imobilnú osobu premiestniť z jednej miestnosti do druhej.

 

MOBILNÉ ZDVIHÁKY

Mobilné zdviháky sa skladajú z hornej časti – zdvíhacieho mechanizmu a zo spodnej časti „podvozku“. Zdvíhanie zabezpečuje elekrohydraulický piest, presúvanie postihnutej osoby je umožnené vďaka podvozku, na ktorom sú namontované kolieska.
V istých prípadoch môžu poslúžiť ako alternatíva stropných zdvíhacích systémov. V domovoch sociálnych služieb, nemocniciach a iných zariadeniach s väčším množstvom ležiacich pacientov sú vhodné ako doplnenie stropných zdvíhacích systémov, kde ich v prípade potreby môžeme s výhodou použiť aj na miestach, kde nie sú nainštalované vodiace koľajnice.