MODERNIZÁCIE


Možnosti riešenia modernizácií výťahov:

1. postupná modernizácia

  • prebieha v etapách, obvykle počas 5 rokov. Poznáme rôzne úrovne modernizácie, od jednoduchých estetických úprav kabíny až po náročné kompletné výmeny všetkých nosných, bezpečnosntných, ovládacích a pohonných komponentov, od ktorých sa odvíja aj cena modernizácie

2. rekonštrukcia

  • rekonštrukcia výťahu spočíva v takých úpravách a výmene takých komponentov aby výťah spĺňal všetky požiadavky platnej legislatívy. Rekonštrukcia je realizovaná jednorázovo a po jej ukončení je nutné vykonať skúšku overenia zhody podľa NV SR č. 571/2001 Z.z. za prítomnosti inšpektora a autorizovanej osoby.

3. výmena celého výťahu

  • z krátkodobého hľadiska je táto výmena síce finančne náročnejšia, ale z dlhodobého hľadiska je pre užívateľov výhodnejšia. Inštaláciou nového výťahu sa zrealizujú všetky etapy modernizácie naraz, vrátane výmeny vodidiel a ich kotvení, čo sú jedny z najdôležitejších komponentov výťahu, ktoré sa pri postupnej modernizácii, alebo rekonštrukcii takmer nikdy nemenia.

Viac o výhodách a nevýhodách jednotlivých možnosí riešenia modernizácií sa dočítate v našej brožúre Ako zabezpečiť pre užívateľov požadovanú úroveň prepravy výťahom.

Porovnanie spotreby elektrickej energie pre jednotlivé typy pohonov výťahov:

1. trakčný

  • využíva pri pohybe protiváhu, ktorá vyvažuje hmotnosť klietky s kabínou a polovicu nosnosti výťahu. Protiváha redukuje silu potrebnú na pohyb kabíny. Pohyb sa prenáša zo stroja cez trakčné koleso na lano, ktorého jeden koniec je upevnený na kabíne, druhý na protiváhe. V dnešnej dobe najčastejšie používaný a najviac zdokonaľovaný princíp pohonu.

2. bubnový

  • pohyb kabíny je zabezpečený prostredníctvom lana, ktoré je navíjané na bubon. Bubon je poháňaný elektromotorom s prevodovkou. Výťahový stroj je umiestnený v strojovni nad šachtou alebo dolu vedľa šachty.

3.hydraulický

  • pohon kabíny je zabezpečený pohybom hydraulického valca, ktorý buď priamo, alebo cez laná a kladku zdvíha kabínu. Hydraulický valec je uvádzaný do pohybu tlakom hydraulického oleja. Dodávku hydraulického oleja zabezpečuje hydraulický agregát, ktorý je umiestnený v strojovni.
  • Viac o výhodách a nevýhodách jednotlivých typov pohonov sa dočítate v našej brožúre Ako zabezpečiť pre užívateľov požadovanú úroveň prepravy výťahom.

 

Predpoklady výpočtu spotreby el. energie

 

 

trakčný pohon bubnový pohon hydraulický pohon trakčný pohon 1x230V

nadobúdacia cena výťahu

informatívna cena

bez úprav šachty

24500

28000

22500

30500

príkon pohonu v kW

4,07

5,5

9,6

1,3

prúdy Iz / In v A

10 / 20

13,8 / 36

23,2 / 34,5

7,6 / 13

istenie prípojky el. energie

3x400V 16A

charakteristika

3x400V 25A

charakteristika C

3x400V 32A

charakteristika C

1x230V 10A

charakteristika C

dopravná rýchlosť v m/s

1

0,63

0,63

0,5

počet staníc

6

nosnosť

320

počet osôb

4

  

porovnanie spotreby el. energie

 jednotlivých typov pohonov

         

porovnanie nákladov na kúpu nového výťahu

s prihliadnutím na náklady a spotrebu el. energie

 

           

  

Záverečné porovnanie

Pri rozhodovaní o výmene výťahu je potrebné zvážiť všetky výhody a nevýhody jednotlivých riešení. Investícia do výmeny výťahu je pomerne vysoká a rozhodnutie je na ďalších 20 rokov.

Na základe uvedených skutočností a s ohľadom na všetky posudzované kritériá nám vychádza ako najvhodnejšie riešenie použiť ttrakčný výťah. Svedčí o tom aj skutočnosť že v dnešnej dobe je najviac používaným typom pohonu a všetci veľký nadnárodný výrobcovia tento typ pohonu majú ako hlavný vo svojom výrobnom programe.

 

Pre viac informácií si stiahnite našu brožúru Ako zabezpečiť pre užívateľov požadovanú úroveň prepravy výťahom.

alebo nás neváhajte kontaktovať:

a/ vyplnením
formulára
b/ bezplatnou telefónnou linkou 0800 141 911
c/ niektorým z kontaktov