AUTOVÝŤAHY


Sú využívané tam, kde je problém s nedostatkom parkovacích miest. Využívajú sa v centrách veľkých miest a slúžia pre pohodlnú prepravu automobilov do garáži alebo pre prepravu medzi úrovňou parkovísk. Docieli sa tým úspora miesta, pretože nie je nutné vybavovať garážové parkovisko nájazdovými rampami a zväčší sa tým aj počet parkovacích miest. Autovýťahy sú určené pre dopravu jedného vozidla aj s vodičom. Pre ovládanie autovýťahu je použité diaľkové ovládanie aj nástenné ovládače v zástavkách aj v kabíne.

   
  Vyhotovenie projektu

  • zahŕňa pri už existujúcej šachte presné zameranie stavebnej situácie šachty a strojovne
  • návrh dispozičného riešenia výťahu, jeho umiestnenie v šachte
  • vypracovanie predbežnej cenovej ponuky na navrhnutý typ výťahu

  Výroba

  • začína v konštrukcii, kde naši špičkoví konštruktéri namodelujú celú konštrukciu výťahu prostredníctvom najaktuálnejšieho 3D softvéru
  • väčšinu dielov konštrukcie výťahu vyrábame vo vlastnej dielni skúsenými pracovníkmi, zvyšok prostredníctvom subdodávateľov

  Dodávka

  • kompletne vyrobený a čiastočne zmontovaný výťah je pripravený na montáž v priebehu 9 týždňov

  Montáž

  • začína montážou kotvenia a vodidiel, technológie v strojovni výťahu, osadenie šachtových dverí, kabíny a protiváhy výťahu, a končí montážou elektrickej inštalácie
  • po zriadení výťahu a montážnej skúške je výťah pripravený na spustenie do prevádzky

  Poskytneme Vám záručný a pozáručný servis výťahu v dohodnutom rozsahu.

  Každú inštaláciu je nutné posúdiť individuálne, preto nás neváhajte kontaktovať:

  a/ vyplnením
  formulára
  b/ bezplatnou telefónnou linkou 0800 141 911
  c/ niektorým z kontaktov
   

  ......budeme se tešiť na spoluprácu s Vami.

  Ukážky autovýťahov realizovaných spoločnosťou ARES

  Autovýťah Panenská ul., Bratislava

   

  rok uvedenia do prevádzky 2009
  typ výťahu automobilový výťah
  nosnosť 3500 kg
  počet osôb 46 osôb
  rýchlosť 0,28 m/s
  počet staníc 2
  dopravný zdvih 3,33 m
  priehlbeň 1,55 m
  šachta betón
  pohon/umiestnenie hydraulický agregát umiestnený v strojovni
  riadenie tlačidlové, reléové, jednoduché
  kabína oceľová konštrukcia, steny z oceľového plechu, neprechodná, 1 vstup

   

  Galéria

  súbory na stiahnutie / download:

   Dispozícia autovýťah Panenská.pdf

  Hotel Avance, Medená ul., Bratislava

  rok uvedenia do prevádzky 2008
  typ výťahu automobilový výťah
  nosnosť 4000 kg
  počet osôb 53 osôb
  rýchlosť 0,25 m/s
  počet staníc 2
  dopravný zdvih 3,25 m
  priehlbeň 1,57 m
  šachta betón
  pohon/umiestnenie hydraulický agregát umiestntný v strojovni
  riadenie tlačidlové, reléové, jednoduché
  kabína oceľová konštrukcia, steny z oceľového plechu, prechodná 180°

   

  Galéria

   

  súbory na stiahnutie / download:

   Dispozícia hotel Avance.pdf